Internet naše spása


Umíte si pÅ™edstavit život bez internetu? No já tedy rozhodnÄ› ne, protože já když každé ráno vstanu, nasnídám se, vyÄistím si zuby, tak pokaždé si pustím internet v mobilu. Vždycky se musím podívat co se kde dÄ›lo, co se kde dÄ›je, co je tam nového. A hlavnÄ› internet nemám jenom na to, abych se koukala co je tam nového. Já se tam kolikrát dívám tÅ™eba i na nÄ›jaké zamÄ›stnání, protože internet je velkou výhodou, protože na internetu opravdu najdete úplnÄ› vÅ¡echno. Cokoliv si tam napíšete to vám tam vyjede. Takže já se straÅ¡nÄ› ráda dívám i na práci, protože kolikrát se dívám, kdybych chtÄ›la nÄ›co zmÄ›nit, tak abych to zmÄ›nila, tak se vždycky podívám na nÄ›jaké nabídky.
 
PoÄítaÄ
 
A není to vhodné jenom pro mÄ›, je to vhodné i pro ostatní lidi, protože nemusíte nikam chodit a doma se podíváte na internetu kde tÅ™eba pÅ™ijímají a podobnÄ›. Kdyby nebyl internet ÄlovÄ›k by se chodil ptát nÄ›kde osobnÄ›, jestli je volno nebo nÄ›kde pÅ™ijímají, ale internet je od toho že vám to vlastnÄ› vÅ¡echno najde a můžete se opravdu zamÄ›stnat. výhodou internetu je že můžete pracovat i online pÅ™es internet což je super. Takže kdo chce home Office, tak může zaÄít pracovat z domova, protože je to velkou výhodou a nemusíte nikam chodit, nemusíte nikde dojíždÄ›t a výhodou o home officu je taková ta flexibilita.
 
Notebook
 
Můžete se pÅ™izpůsobit svému Äasu a prostÄ› je to úplnÄ› super, protože nemusíte tÅ™eba ráno vstávat ve 4:00 jako nÄ›kteří lidé, kteří musí vstávat a prostÄ› se více pÅ™izpůsobte a jste více spokojení, nejste tak unavení z nÄ›jakého dojíždÄ›ní. Je to prostÄ› super. A kdo chce nÄ›kde dojíždÄ›t, tak aÅ¥ klidnÄ› dojíždí je to vždycky jenom vaÅ¡e rozhodnutí. Kvůli internetu pomalu ani hodnÄ› lidí nemůže tÅ™eba veÄer spát, protože prostÄ› potÅ™ebuji, aby jel internet. A potÅ™ebuji se na to spolehnout, protože nÄ›kteří lidé i když se v noci vzbudí tak prostÄ› se potÅ™ebují i na tom telefonu podívat na ten internet. Takže prostÄ› opravdu jsme takový že to bez internetu prostÄ› nevydržíme.