Starost o automobil


PoÄátek

Je mnoho lidí, kteří si peÄlivÄ› vybírají svůj automobil a následnÄ› s ním plánují jezdit mnoho let, protože jim vyhovuje, a navíc máme jistotu, jak na tom ve skuteÄnosti vůz je. Pokud totiž kopíme nÄ›jakou ojetinu, která toho má už dost za sebou, tak riskujeme, že na nás vylezou nÄ›jací strašáci a za servis utratíme dost penÄ›z.

nový automobil

Z tohoto důvodu je výhodné zakoupit si nový automobil a již od poÄátku se o nÄ›j starat, jak nejlépe umíme, protože se nám odvdÄ›Äí vyšší spolehlivostí a životností. Na druhou stranu musíme poÄítat na poÄátku s vyšší finanÄní nároÄností. PÅ™eci jen poÅ™izovací ceny jsou vysoké a následnÄ› musíme každý rok jezdit do autorizovaného servisu, kde necháme nÄ›kolik tisíc korun. ZpoÄátku můžeme nechat tÅ™eba nastříkat podvozek automobilu speciální vrstvou, protože mnoho souÄástek tÅ™eba vlivem soli v zimÄ› zaÄne Äasem korodovat. Na lak s dá zase nanést ochranná fólie, pÅ™iÄemž keramická chrání i proti kamínkům.

PokroÄilejší stádium

Když si koupíme auto, které má už nÄ›co nalítáno, tak bychom mÄ›li udÄ›lat základní servis. Do nÄ›j patří výmÄ›na rozvodů, kapalin, filtrů, svíÄek a dalších vÄ›cí. Je dobré podívat se do servisní knížky přímo od výrobce, protože zde máme sepsáno, co se kdy má mÄ›nit a kontrolovat. Je mnoho lidí, kteří stále jezdí a vymÄ›ní tÅ™eba jenom olej s filtrem, ovÅ¡em aby nám vůz dlouho vydržel, tak to chce hlídat vÅ¡e potÅ™ebné a dát autu péÄi. Ne každý je v tomto oboru zbÄ›hlý, takže to chce najít kvalitní autoservis, kde se o nÄ›j patÅ™iÄnÄ› postarají.

VW brouk

PÅ™i nákupu auta bychom mÄ›li volit také vhodnou motorizaci vzhledem k naÅ¡emu charakteru cestování. Pokud jezdíme tÅ™eba do práce pár kilometrů ráno a pak zase odpoledne zpátky, tak nemá cenu kupovat moderní diesel s turbem. Mají totiž tÅ™eba DPF filtr a ten se nám nestaÄí zahřát a vypálit. Navíc spotÅ™eba bude o dost vyšší, než kdybychom jezdili dlouhé trasy po dálnici. Životnost také ovlivňuje konstrukce.