Záhadný výherní los


VÄ›dÄ›li jste, jak se dají vydÄ›lat i peníze? ZkouÅ¡eli jste nÄ›kdy pÅ™ijít do sazky a koupit si tÅ™eba los? Myslím si, že mnoho lidí není zastáncem toho, aby si tÅ™eba kupovali losy, protože když si koupíte los, tak samozÅ™ejmÄ› na nich nemusíte nic vyhrát a samozÅ™ejmÄ› můžete peníze, které jste do losu dali, prostÄ› prohrát. Ale já jsem naÅ¡la takové skvÄ›lé losy. Se svou zkuÅ¡eností byl to takový andÄ›l, Äert a stálo to 10 KÄ. Já jsem si straÅ¡nÄ› ráda kupovala takové Äerty a prostÄ› popravdÄ› můžu říct, že to stálo 10 KÄ a mÄ›la jsem takové Å¡tÄ›stí, že jsem si koupila tÅ™eba tÄ›ch losů 10 a já jsem tam vždycky vyhrála. MÄ›la jsem tam 50 KÄ, takže jsem opravdu i vydÄ›lala.
 
Žena
 
A jednou opravdu se mi hodnÄ› poÅ¡tÄ›stilo a koupila jsem si ho za 10 KÄ a vyhrála jsem 1000 KÄ. PÅ™edstavte si, no, bylo to úplná bomba, protože s tím  jsem byla straÅ¡nÄ› spokojená a straÅ¡nÄ› Äasto jsem si je prostÄ› kupovala a vždycky jsem prostÄ› vÄ›dÄ›la, že jsou výherní, takže jsem vÄ›dÄ›la, že tam opravdu tÅ™eba bude i 50 KÄ a že prostÄ› opravdu na tom vydÄ›lám. Nevím, jak je to možné, ale najednou jsem si chtÄ›la toho Äerta koupit, ale najednou to pÅ™estali nÄ›jakým způsobem prodávat.
 
Děti
 
Ptala jsem se prostÄ› ledas kde a vůbec jsem prostÄ› už ty Äerty nevidÄ›la, tak nevím z jakého důvodu, ale samozÅ™ejmÄ›, pokud by se nÄ›komu poÅ¡tÄ›stilo a toho Äerta za 10 KÄ by naÅ¡el, tak si ho rozhodnÄ› kupte. Protože opravdu ty Äerti vyhrávaly, možná proto to i zruÅ¡ili, protože prostÄ› už to není k sehnání. Opravdu ti Äerti vydÄ›lávali a já jsem prostÄ› vÄ›dÄ›la, že ty peníze neprodÄ›lám, takže kdyby náhodou mÄ›l z vás nÄ›kdo Å¡tÄ›stí. Tak vyzkouÅ¡ejte toho Äerta, kdybyste ho opravdu nÄ›kdy naÅ¡li, protože myslím si, že 10 KÄ není takový obnos a i kdyby jste nic nevyhráli, tak vás to nemusí mrzet, protože si myslím, že v dneÅ¡ní dobÄ› 10 KÄ je malá Äástka, že se nemusíte bát, že byste nÄ›co prodÄ›lali.