Střecha nad hlavou je nejdůležitější


Umíte si pÅ™edstavit tÅ™eba bydlení nÄ›kde v autÄ› nebo v karavanu? Myslím si že bydlení je pro každého to nejdůležitÄ›jší, protože každý ÄlovÄ›k potÅ™ebuje stÅ™echu nad hlavou, nÄ›kde se vykoupat. Je potÅ™eba udÄ›lat takové ty základní hygienické potÅ™eby a hlavnÄ› opravdu nejdůležitÄ›jší je ta stÅ™echa nad hlavou. Je úplnÄ› jedno vlastnÄ› pomalu kde bydlíte nebo jak bydlíte a kde bydlíte. Důležité je opravdu, aby ÄlovÄ›k mÄ›l ty základní potÅ™eby, protože když ÄlovÄ›k má základní potÅ™eby, tak ÄlovÄ›k je mnohem víc spokojenÄ›jší. A je jedno jestli bydlíte ve velkém domÄ› nebo v malém domÄ›, v autÄ›. Důležitost ÄlovÄ›ka je potÅ™eba ta spokojenost. Může se stát že nÄ›kdo tÅ™eba bydlí v menším domÄ› a může být spokojenÄ›jší, než když ÄlovÄ›k má tÅ™eba tÅ™i domy a 10 aut.
 
Domácnost
 
Důležitá je opravdu ta spokojenost. Když budete bydlet v malém domÄ› a jste spokojeni, tak vás nic neomezuje a jste prostÄ› spokojení. Ale ÄlovÄ›k který má opravdu toho mnohem víc a vysmívá se vám, tak ani ten ÄlovÄ›k tÅ™eba není spokojený. Já si myslím, že každý ÄlovÄ›k si může tu svoji spokojenost vytvoÅ™it úplnÄ› sám, protože potÅ™eba je co vlastnÄ› v životÄ› od toho života chceme. Záleží na tom, jak chceme bydlet, kde chceme bydlet, to vÅ¡echno si rozhodujeme prostÄ› my sami. Tohle za nás nikdo jiný nerozhodnÄ›. SamozÅ™ejmÄ› chápu, když se jedná o nezletilé dÄ›ti, tak ty se samy rozhodovat nemůžou do 18 let, ale už beru dospÄ›lého ÄlovÄ›ka. DospÄ›lý ÄlovÄ›k už si může rozhodnout kde chce bydlet, jakým způsobem chce bydlet a kde chce prostÄ› žít.
 
Bazén
 
Myslím si že každý se může prostÄ› rozhodnout. TeÄ záleží kolik máte penÄ›z, co chcete dÄ›lat. Důležité je jestli půjdete bydlet nÄ›kde tÅ™eba nejdřív na ubytovnu a nÄ›co si naÅ¡etříte, a potom nÄ›co vymyslíte nebo budete bydlet s rodiÄi, a než si nÄ›co naÅ¡etříte, tak prostÄ› potom od nich odejdete. VÅ¡echno záleží na tom ÄlovÄ›ku jaké má možnosti a podle toho se rozhodujete. Myslím si že kdo bydlí v karavanu, tak si vůbec nemůže stěžovat. Nikdo se nemůže vysmívat, protože i v tom karavanu máte tu stÅ™echu nad hlavou. A jako jsem říkala na zaÄátku, to je opravdu to nejdůležitÄ›jší co ÄlovÄ›k má. ProstÄ› je jedno kde bydlíte, ale vždycky je potÅ™eba opravdu mít stÅ™echu nad hlavou a mít základní potÅ™eby, protože bez toho se ÄlovÄ›k prostÄ› nikdy neobejde.