Jak si poradit s nechutí na sex

Když muže opouští erekce a chuť na milování, většinou bývá na vině nevhodný jídelníček a také stres. O stravě bychom mohli popsat mnoho řádek, a tak vás prozatím pouze odkážeme na prodejny zdravé výživy. Zaměříme se nyní na stres, na nejsilnější stresové vlivy, s nimiž je zapotřebí pracovat a řešit je nikoli Viagrou bez předpisu, ale zejména prací na sobě a adaptogenními bylinkami.

muž ve stresu

Zbavte se televize – v některých zdrojích se můžete dočíst, že celá řada lidí se zbavila televize, nikoli proto, aby ušetřili za dodávku elektřiny, ale ze dvou důvodů. Za prvé je to mnohdy ztráta času a namísto aktivní tvořivé činnosti pouze přijímáte pasivní formu zábavy. A za druhé se dnes vysílá tolik stresujících pořadů a zpráv, že bohatě stačí, když si je přečtete na Internetu.

Nesledujte negativní události – každá negativní událost lidem bere energii a jestliže jí věnujete mnoho pozornosti, vysává vám ji z aury, takže se pak cítíte špatně a můžete i onemocnět. V takovémto prostředí mít chuť na sex je zhola nemožné, a můžete mít vedle sebe i atraktivní partnerku. Její přítomnost ve stresové situaci je nápomocná jen tehdy, chytne-li vás za ruku a odtáhne ze stresového prostředí, v němž se právě utápíte.

vybité baterky

Přitahujte k sobě svou pozitivitou podobně smýšlející jedince – namísto negativity se zaměřujte raději na to pozitivní, na dobré mezilidské vztahy, na výchovu vašich dětí, na přátelskou pomoc a mnoho dalších pozitivních záležitostí. To ale neznamená, abyste ignorovali různé formy násilí a bezpráví, co se kolem vás dějí, je třeba na ně poukazovat, odhalovat pravdu a varovat ostatní, že toto není moudré volit a prožívat.

Svět je takový, jací jsou lidé – každý může ovlivnit svět kolem nás tím, jak se chová, jaké buduje vztahy a čemu dává přednost. Podstatné je, že i pozitivně smýšlející lidé se navzájem přitahují, pomáhají si a žijí pak klidnějším životem, než ti, co rozsévají násilí. Ti rozsévači ale dopadnou podle známého zákona, že „kdo seje vítr, sklidí obvykle silnou bouři“.