Nemoci koček I


KoÄky a obezita

Obezitou trpí zejména koÄky, které chováte v bytÄ›. Jsou to vaÅ¡i mazlíÄci, a vy jim dopřáváte tu nejlepší stravu nejen, co se týká kvality, ale obvykle ji podáváte ve vÄ›tším množství. A navíc doplňujete různými laskominami. KromÄ› toho – koÄky v bytÄ› mají minimum pohybu, takže postupem Äasu zcela zleniví. Každý majitel by mÄ›l koÄku v bytÄ› dennÄ› pobízet k různým hrám, aby zůstal pohyb zachován.

Stane-li se koÄka obézní, nejde jen o její vzhled, ale do znaÄné míry i o její zdraví. Nejvíce trpí obÄ›hový systém. Také se u zvířete objeví ztuÄnÄ›lá játra, která pak nemohou plnit dokonale svou funkci. Obézní koÄky se dožívají nižšího vÄ›ku než zvířata s pÅ™iměřenou hmotností. A proto, záleží-li vám na vaÅ¡em chlupatém kamarádovi, omezte mu příjem potravy a pÅ™imÄ›jte koÄiÄku ke každodennímu pohybu. Velmi ji tím prospÄ›jete.

Spokojená koÄka

Sami můžete porovnat život koÄky v bytÄ› a způsob života koÄky chované volnÄ›, tÅ™eba na zahradÄ›. Vzhledem k tomu, že venkovní zvířata loví a hodnÄ› se pohybují (Äasto v tak velké oblasti, že byste se nestaÄili divit – koÄky jsou totiž velice zvÄ›davé, a tak se odváží hodnÄ› daleko od domova), obezitou rozhodnÄ› netrpí.

ZánÄ›tlivá onemocnÄ›ní u koÄek

U obézních jedinců vyššího vÄ›ku se může objevit zánÄ›t slinivky bÅ™iÅ¡ní. Tohle onemocnÄ›ní může být buÄ chronické: vzniká obvykle na základÄ› poranÄ›ní bÅ™icha, anebo po zánÄ›tu jater a žluÄovodů, což Äasto souvisí i s výše uvedeným onemocnÄ›ním, tedy s obezitou. KoÄky s chronickým zánÄ›tem slinivky bÅ™iÅ¡ní nemají zájem o potravu a celkovÄ› jsou dosti apatické.

KoÄka zblízka

U koÄky může dojít i k akutnímu zánÄ›tu slinivky bÅ™iÅ¡ní, a to tehdy, když se opravdu hodnÄ› „pÅ™ežere“. Velké množství potravy najednou, a jeÅ¡tÄ› vÄ›tÅ¡inou v nesprávném složení (tÅ™eba když koÄce podstrkujete jídlo od vaÅ¡eho stolu, na které není běžnÄ› zvyklá) může pÅ™ivodit zánÄ›t tak silný, že dojde k rychlému selhávání orgánů, a dokonce i k úmrtí zvířete.