Jaký je rozdíl mezi způsobem lovu psovitých a kočkovitých šelem


DvÄ›ma zdaleka nejznámÄ›jšími druhy Å¡elem jsou bezpochyby ty koÄkovité a psovité. I dÄ›ti je od sebe dovedou rozeznat a také znají jejich charakteristické znaky, jako jsou například zatahovací drápy u koÄek Äi vynikající Äich psů. Je také jasné, že oba druhy vzhledem ke svým odliÅ¡nostem také rozdílnÄ› loví.

 

Psovité Å¡elmy loví obvykle ve smeÄce. PoÄet jejích Älenů se mÄ›ní nejen druh od druhu, ale také podle roÄního období. ZvláštÄ› v zimÄ›, kdy je koÅ™isti ménÄ›, se sdružují do vÄ›tších skupin. Jejich výhodou je pÅ™esná koordinace lovu, díky které mohou složit i koÅ™ist mnohem vÄ›tší, než jsou oni sami. Zdaleka nejznámÄ›jší jsou v tomto ohledu vlci, avÅ¡ak nejúspěšnÄ›jší jsou afriÄtí psi hyenovití.

 

psi loví hlavně štvaním

 

SamozÅ™ejmÄ› existují i solitární psovité Å¡elmy. V naÅ¡ich konÄinách je to typicky liÅ¡ka. Ty žijí samy a setkávají se pouze v dobÄ› páření. Poté se jejich cesty opÄ›t rozejdou. I proto mají hned nÄ›kolik adaptací, kterými se od ostatních psovitých odliÅ¡ují, pÅ™edevším pak nízké, dlouhé tÄ›lo a atletické schopnosti, které si v niÄem nezadají s koÄkou. LiÅ¡ky vÄ›tÅ¡inou loví hlavnÄ› menší koÅ™ist.

 

I to mají spoleÄné s koÄkovitými Å¡elmami. Zatímco psi loví Å¡tvaním, a jsou tedy výbornými běžci na dlouhou traÅ¥, koÄky jsou lovci ze zálohy. Svou koÅ™ist nestopují, namísto toho Äekají v úkrytu i nÄ›kolik hodin, než pÅ™ijde dostateÄnÄ› blízko.

 

koÄky jsou lovci ze zálohy

 

Zde jim pomáhají nejen jejich skvÄ›lé smysly, pÅ™edevším pak zrak a sluch, ale také jejich atletické schopnosti a také to, že dovedou obratnÄ› Å¡plhat po stromech. Vzhledem k tomu, že loví samy, se specializují pÅ™edevším na menší koÅ™ist, jako jsou drobní hlodavci Äi ptáci.

 

I tady ale najdeme výjimky, jako jsou africké velké koÄky. Ty loví hlavnÄ› stÅ™ednÄ› velké býložravce, jako jsou antilopy Äi zebry. Také nejsou vÅ¡echny solitární – například lvi loví ve smeÄce. I obyÄejné domácí koÄky jsou vÅ¡ak velmi úspěšnými lovci.

 

Který způsob je lepší? To se nedá zhodnotit. Oba mají své pro a proti, a jejich uživatelé jsou tomu přizpůsobeni. Oba také dosahují poměrně vysoké úspěšnosti, a to je to hlavní.