Pískujeme mostní konstrukce


Stavební firmy se v naší zemi věnují mnoha činnostem a velmi často si jich všímáme zejména v exteriéru, kde nepřehlédneme, jak se zatepluje domovní fasáda, staví tovární komín, opravuje na řece jez, rekonstruuje silniční povrch, anebo opravuje most. Mostních konstrukcí se u nás vyskytuje celá řada, některé jsou dokonce zařazovány mezi technické památky, například Hlubočepský viadukt, anebo železniční viadukt Žampach (v Posázaví) či viadukt v Jizerských horách ve Smržovce. Mnoho mostů je postaveno z kamene a také z oceli.

stavební kompresor

A nyní si představte, že založíte stavební společnost, která se bude zabývat rekonstrukcí a opravou mostních ocelových konstrukcí. Jednou z prvních zakázek by se mohl stát silniční most na Berounce v obci Skryje, jde o obloukovou stavbu, sice velmi zachovalou, z první poloviny dvacátého století, nicméně by jí docela slušel nový nátěr. A k tomu bude zapotřebí starou oprýskanou barvu odstranit.

mostní konstrukce z oceli

Do terénu s kompresorem a pískovačkou

Odstranění nátěrů z mostních pilířů a oblouků není jen tak. Stěží byste si tu poradili s ručním nářadím a nebyl by vám tu nic platný drátěný kartáč ani smirkové plátno. Musíte na to jít jinak, na práci nasadit těžkou techniku, konkrétně stavební kompresor https://piskovacky.cz/317-kompresory-diesel-mobilni-vlecne-vhodne-k-piskovani-tryskani a tryskací pistoli. Tryskání je velmi efektivní metoda odstraňování koroze a starého nátěru z ocelových povrchů, ovšem je k tomu zapotřebí výkonný zdroj stlačeného vzduchu, a tím je pouze dieselový agregát. Využívá se na stavbách, kde není k dispozici zdroj elektrické energie, přičemž naftový motor bude naopak pracovat za každého počasí a v jakémkoli terénu.

K této práci je také zapotřebí mít zajištěné ochranné pomůcky, každý pracovník musí mít bezpodmínečně oblečenou ochrannou vestu a přílbu a ochranné rukavice. Odlétající křemičitý písek či jiné abrazivo spolu s okujemi a zbytky barev by mohly být velmi nebezpečné a způsobit i vážná poranění obličeje a trupu.